Pisanie pracy magisterskiej

Pisanie pracy magisterskiej

Pisanie pracy magisterskiej jest zwieńczeniem studiów uniwersyteckich. Obecnie większość kierunków studiów dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap to studia licencjackie trwające trzy lata i kończące się egzaminem licencjackim, podczas którego trzeba przedstawić pracę dyplomową licencjacką. Drugi stopień to dwuletnie studia magisterskie zakończone napisaniem pracy magisterskiej i egzaminem. W cyklu pięcioletnim nadal odbywają się studia psychologiczne i prawo. W trybie sześcioletnim zaś medycyna. Promotora wybieramy na piątym roku. Warto jednak wcześniej popytać, z którym promotorem się dobrze współpracuje, jakie reprezentuje styl pracy. To ważne, bo jeśli jesteśmy osobami, które należy dopingować do pracy, a wybierzemy promotora, stawiającego na dużą samodzielność studenta, to może się okazać, że pracy nie napiszemy. Oczywiście ważna jest też dziedzina, w jakiej promotor się specjalizuje. Jeśli już wybraliśmy seminarium magisterskie, to teraz należy określić tytuł pracy. Oczywiście można wybierać z puli zaproponowanej przez promotora, albo można zaproponować własny temat. Taka sytuacja jest dla nas najlepsza, bo pisanie pracy trwa klika miesięcy i lepiej jest zmierzyć się z zagadnieniem, które nas po prostu interesuje. W pierwszym przypadku należy oczekiwać, jakie wymagania ma od nas promotor. O własnych przemyśleniach możemy powiedzieć dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli przynajmniej ogólne pojęcie o zagadnieniu, czyli po przeczytaniu podstawowych tekstów. Praca magisterska powinna zajmować się zagadnieniami, które nie do końca są jasne i sprecyzowane. W końcu jest to praca naukowa, która wymaga nie tylko odtwórczego, ale i twórczego zaangażowania. Na początku ustalmy cel, czyli po co daną pracę chcemy napisać, co chcemy przedstawić. To posłuży do podstawienia tezy, którą w trakcie pisania pracy trzeba będzie udowodnić. Następnie przystępujemy do ważnego zadania, czyli zbierania potrzebnej literatury. W dobie internetu jest to zdecydowanie ułatwione, ale i tak na pewno wiele godzin spędzimy w bibliotece. Jak szukać książek? Przede wszystkim należy poprosić promotora o wskazanie podstawowych tytułów, albo przynajmniej autorów, którzy daną tematyką się zajmują. Później pójdzie jak po nitce. W każdej pracy naukowej na końcu musi znaleźć się bibliografia, czyli spis piśmiennictwa, które posłużyło do napisania danej pracy. Z takiej bibliografii możemy i my skorzystać. Oczywiście nie będzie ona identyczna, ale niektóre książki na pewno warto przeczytać. Zanim zaczniemy pisać cokolwiek musimy być z tym piśmiennictwem zaznajomieni. Potem wybierzmy metodę badawczą, którą posłużymy się w trakcie pracy. Ogromnym wsparciem będą dla nas spotkania seminaryjne. W końcu promotor jest naszym przewodnikiem po meandrach pisania pracy. Będzie udzielał nam wskazówek. Przed napisaniem pierwszego rozdziału koniecznie trzeba mieć plan pracy. Będzie się on zmieniał w trakcie pisania, ale jednocześnie będzie pierwszą bazą. Nie trzeba się stresować, kiedy pierwszy rozdziały spotkają się z uwagami promotora. To normalne. Promotor ma pomóc, by praca była pracą naukową. Jest doświadczony, ma na swoim koncie wiele tego typu prac i wie, czego od nas oczekuje. Słuchajmy uważnie wskazówek. Pamiętajmy o przypisach. Lepiej robić je na bieżąco. Zajmie nam to mniej czasu, niż późniejsze szukanie. Zrąb zasadniczy pracy musi być uzupełniony o wstęp, zakończenie i bibliografię. Praca zatwierdzona przez promotora trafia do dziekanatu, a potem czeka nas jedynie egzamin i obrona pracy.

 
In the classroom students begin to write to learn by laboriously reading what others have written and then mimicking their style and methods in their everybody could check here own writing.

1. https://www.brella.pl/blog/

Add Comment