Pisanie pracy magisterskiej

Pisanie pracy magisterskiej

Pisanie pracy magisterskiej jest zwieńczeniem studiów uniwersyteckich. Obecnie większość kierunków studiów dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap to studia licencjackie trwające trzy lata i kończące się egzaminem licencjackim, podczas którego trzeba przedstawić pracę dyplomową licencjacką. Drugi stopień to dwuletnie studia magisterskie zakończone napisaniem pracy magisterskiej i egzaminem. W cyklu pięcioletnim nadal odbywają się studia psychologiczne i prawo. W trybie sześcioletnim zaś medycyna. Promotora wybieramy na piątym roku. Warto jednak wcześniej popytać, z którym promotorem się dobrze współpracuje, jakie reprezentuje styl pracy. To ważne, bo jeśli jesteśmy osobami, które należy dopingować do pracy, a wybierzemy promotora, stawiającego na dużą samodzielność studenta, to może się okazać, że pracy nie napiszemy. Oczywiście ważna jest też dziedzina, w jakiej promotor się specjalizuje. Jeśli już wybraliśmy seminarium magisterskie, to teraz należy określić tytuł pracy. Oczywiście można wybierać z puli zaproponowanej przez promotora, albo można zaproponować własny temat. Taka sytuacja jest dla nas najlepsza, bo pisanie pracy trwa klika miesięcy i lepiej jest zmierzyć się z zagadnieniem, które nas po prostu interesuje. W pierwszym przypadku należy oczekiwać, jakie wymagania ma od nas promotor. O własnych przemyśleniach możemy powiedzieć dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli przynajmniej ogólne pojęcie o zagadnieniu, czyli po przeczytaniu podstawowych tekstów. Praca magisterska powinna zajmować się zagadnieniami, które nie do końca są jasne i sprecyzowane. W końcu jest to praca naukowa, która wymaga nie tylko odtwórczego, ale i twórczego zaangażowania. Na początku ustalmy cel, czyli po co daną pracę chcemy napisać, co chcemy przedstawić. To posłuży do podstawienia tezy, którą w trakcie pisania pracy trzeba będzie udowodnić. Następnie przystępujemy do ważnego zadania, czyli zbierania potrzebnej literatury. W dobie internetu jest to zdecydowanie ułatwione, ale i tak na pewno wiele godzin spędzimy w bibliotece. Jak szukać książek? Przede wszystkim należy poprosić promotora o wskazanie podstawowych tytułów, albo przynajmniej autorów, którzy daną tematyką się zajmują. Później pójdzie jak po nitce. W każdej pracy naukowej na końcu musi znaleźć się bibliografia, czyli spis piśmiennictwa, które posłużyło do napisania danej pracy. Z takiej bibliografii możemy i my skorzystać. Oczywiście nie będzie ona identyczna, ale niektóre książki na pewno warto przeczytać. Zanim zaczniemy pisać cokolwiek musimy być z tym piśmiennictwem zaznajomieni. Potem wybierzmy metodę badawczą, którą posłużymy się w trakcie pracy. Ogromnym wsparciem będą dla nas spotkania seminaryjne. W końcu promotor jest naszym przewodnikiem po meandrach pisania pracy. Będzie udzielał nam wskazówek. Przed napisaniem pierwszego rozdziału koniecznie trzeba mieć plan pracy. Będzie się on zmieniał w trakcie pisania, ale jednocześnie będzie pierwszą bazą. Nie trzeba się stresować, kiedy pierwszy rozdziały spotkają się z uwagami promotora. To normalne. Promotor ma pomóc, by praca była pracą naukową. Jest doświadczony, ma na swoim koncie wiele tego typu prac i wie, czego od nas oczekuje. Słuchajmy uważnie wskazówek. Pamiętajmy o przypisach. Lepiej robić je na bieżąco. Zajmie nam to mniej czasu, niż późniejsze szukanie. Zrąb zasadniczy pracy musi być uzupełniony o wstęp, zakończenie i bibliografię. Praca zatwierdzona przez promotora trafia do dziekanatu, a potem czeka nas jedynie egzamin i obrona pracy.

1. https://www.brella.pl/blog/

Add Comment