Studia

Większości młodych ludzi wydaje się, że jedyną szansą na udane życie jest ukończenie studiów wyższych. Takie podejście oraz zmiana systemu edukacji sprawiły, że każdego roku uczelnie przeżywają prawdziwe oblężenie studentów. Dzisiaj większość osób, które zdały maturę rozpoczyna naukę na studiach.

Uczelnie państwowe i prywatne
Jeszcze nie tak dawno studiować można było tylko i wyłącznie na tych uczelniach, które miały charakter państwowy. Dzisiaj możliwe jest także studiowanie na uczelniach prywatnych. W Polsce panuje jednak nadal przekonanie, że uczelnie prywatne nie gwarantują nauki na właściwym poziomie. Wiele osób jest przekonanych, że na uczelniach prywatnych wystarczy zapłacić, aby mieć pewność, że egzaminy się zda. Na niektórych w istocie tak jest. Nie brakuje jednak także dobrych uczelni prywatnych i równie słabych uczelni państwowych, na których poziom nauczania pozostawia naprawdę wiele do życzenia.

Licencjat czy magister?
Po zmianie systemu edukacji większość kierunków studiów na polskich uczelniach została rozbita na studia dwustopniowe. Po trzech latach nauki studenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Aby uzyskać tytuł magistra, należy skończyć dwuletnie studia uzupełniające. Jak na razie, mimo tego, że taki system obowiązuje już kilka ładnych lat, studia licencjackie przez wielu pracodawców nie są traktowane jako wykształcenie wyższe. Każdy, kto chce mieć szanse na znalezienie zatrudnienia musi więc zdecydować się również na ukończenie studiów uzupełniających. Nie wszystkie kierunki studiów zostały rozbite. Zmiany te nie objęły takich kierunków studiów, jak psychologia oraz prawo. Sześcioletnia pozostała nadal medycyna. Są to kierunki studiów, które ciężko byłoby rozbić tak, aby nie wiązało się to z brakami w wiedzy studentów.

Ścisłe czy humanistyczne?
Problem ten towarzyszy wszystkich, którzy decydują się iść na studia. Kierunki humanistyczne powszechnie uważane są za generujące bezrobotnych i nie dające w zasadzie żadnych szans na zatrudnienie. Czy naprawdę tak jest? Wprawdzie dzisiaj pracodawcy wymagają konkretnych umiejętności, ale posiadać mogą je również absolwenci studiów humanistycznych. Wszystko uzależnione jest od podejścia, które prezentuje się na studiach. Dzisiaj większość studentów decyduje się na odbywanie nieobowiązkowych i darmowych praktyk oraz staży w miejscach zgodnych z własnym wykształceniem i zainteresowaniem. Jest to bardzo dobra praktyka, która pozwala zdobyć umiejętności praktyczne i doświadczenie tak potrzebne na współczesnym rynku pracy. Nie należy więc z góry zakładać, że studia humanistyczne to strata czasu i że po ich ukończeniu na pewno czeka nas pośredniak. Jeżeli tylko w czasie studiów odpowiednio się zaangażujemy i włożymy dużo pracy we własny rozwój, możemy być pewni, że uda się nam znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę. I wcale nie będziemy musieli czekać na to miesiącami. Wybierając kierunek studiów, należy więc kierować się własnymi zdolnościami i zainteresowaniami, a nie suchymi kalkulacjami, które mogą okazać się błędne.

[1] księgowość warszawa praga