Walka z niską emisją

Walka z niską emisją

Wkrótce rozpocznie się sezon grzewczy. Biura zarządzania kryzysowego znów zaczną wysyłać ostrzeżenia o przekroczeniu wartości progowej pyłu zawieszonego w powietrzu. Kiedy w powietrzu zaczynają pojawiać się takie ilości płynu to oddychanie jest znacznie utrudnione. Pył osadza się także na ludzkich płucach powodując często nieodwracalne zmiany. O zjawisku takim mówi się „niska emisja”. Największy problem z nim mają miasta położone w południowej części kraju. Zjawisko niskiej emisji powstaje właśnie z emisji pyłów i gazów z kotłowni węglowych, domowych pieców grzewczych. Jednak nie w każdym przypadku. Wszystko zależy od rodzaju paliwa, którym pali się w piecu. Jeśli jest ono niskiej jakości to wówczas na pewno do atmosfery będzie dostawało się więcej niebezpiecznych i szkodliwych substancji. Spory problem z niską emisją mają miasta, które są położone w kotlinie. Wówczas nie dochodzi do wentylacji przestrzeni i zjawisko niskiej emisji prowadzi do powstawania smogu. Życie w mieście, w którym utrzymuje się smog może być przyczyną powstawania bardzo groźnych chorób układu krążenia oraz układu oddechowego. Najgroźniejszymi gazami, które znajdują się w smogu jest dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki oraz tlenki azotu. Oprócz tego w powietrzu pojawiają się ołów, arsen, nikiel oraz pyły zawieszone. Mimo tego, że niska emisja może prowadzić do powstawania smogu to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie są to tożsame pojęcia. Wraz ze smogiem zaczynają pojawiać się bowiem określone warunki atmosferyczne. Zaczyna podnosić się wilgotność powietrza i nie ma praktycznie wiatru. Smog jest widoczny gołym okiem. Niskiej emisji natomiast nie można dostrzec. Można stwierdzić jej obecność tylko i wyłącznie na podstawie jakości powietrza. W całym kraju samorządy starają się zapobiegać niskiej emisji. Właśnie w tym celu tworzone są programy ograniczania niskiej emisji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje inicjatywy, które mają prowadzić do zmniejszenia występowania tego zjawiska. Można liczyć na nawet 80 procent dofinansowania kosztów całej inwestycji o charakterze proekologicznym. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w szczególności przyznawane są na demontaż kotłowni oraz palenisk, które są opalane paliwem stałym charakteryzującym się niską sprawnością energetyczną oraz na montaż nowych kotłowni. Polecane są kotłownie na gaz oraz na olej. Dofinansowanie w tych przypadkach dotyczy tylko i wyłącznie kotłowni. Nie dofinansowuje się kosztów zakupu i montażu grzejników. Na zwrot kosztów mogą liczyć także osoby, które montują ekologiczne kotłownie węglowe lub kotłownie na biomasę lub chcą podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zwrot kosztów dotyczy także osób, które decydują się na to, aby w swoim domu zainstalować ogrzewanie wykorzystujące energię elektryczną. Programy ograniczania niskiej emisji są dofinansowane przez NFOŚiGW, ale aby móc z niego skorzystać należy zgłosić się do miejscowego Urzędu Gminy, do Wydziału Ochrony Środowiska. Tam poznamy wszystkie szczegóły.

1. Pompy ciepła Legionowo - sprawdź!

Add Comment