Jak chronione są lasy?

Lasy to naturalne dobro naszego kraju. To miejsce rodzinnego wypoczynku i siedlisko wielu gatunków zwierząt oraz roślin. Tereny te narażone są jednak na wiele niebezpieczeństw. Co najbardziej zagraża naszym lasom i jak dbają o nie polskie nadleśnictwa?

Jednym z rodzajów zagrożeń są tak zwane zagrożenia biotyczne, czyli te wynikające z działania organizmów żywych, takich jak grzyby niszczące drzewa, czy owady. Aby zwalczyć niektóre owady, szczególnie te liściożerne leśnicy są zmuszeni ograniczać liczebność ich populacji, najczęściej przy pomocy środków chemicznych. Leśna zwierzyna również może spowodować szkody w lesie, mimo że jest to jej siedlisko i schronienie. Ze względu na to, że zwierzęta są naturalną częścią leśnego ekosystemu szkody, działania ochronne są podejmowane kiedy szkody przez nie wywołane wyniosą 20%. Wówczas stosuje się metody oparte na odgradzaniu roślin niszczonych przez leśną zwierzynę tak, by ta nie miała do nich dostępu. Jeśli nie działają tradycyjne ogrodzenia stosuje się również substancje, które wydzielają nieprzyjemny dla zwierzęcia zapach lub znacznie pogarszają smak rośliny. Istotną kwestią jest też zwiększanie różnorodności pokarmu zwierzyny. Jeśli leśnicy zadbają o odpowiednie pożywienie zwierzęta nie będą szukać dodatkowego w roślinach.

Kolejny typ zagrożeń to zagrożenia abiotyczne, czyli te spowodowane przez nieożywioną część środowiska, np. klimatem. Najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy leśne mają silne wiatry, zbyt długi okres upałów i suszy, czy intensywne i długotrwałe opady. Na skutek takich anomalii pogodowych w lasach mogą pojawić się szkodniki. Dlatego właśnie zadaniem leśników jest szybkie usunięcie szkód i niedoprowadzenie do pojawienia się niepożądanych gatunków.

Do najniebezpieczniejszych zagrożeń lasów należą zagrożenia antropogeniczne, czyli te powodowane działalnością człowieka. Aby zmniejszyć częstotliwość powodowania szkód przez ludzi przyznawane są mandaty. Za działanie na szkodę lasu można dostać nawet 1000zł kary. Zostaniemy wówczas oskarżeni o niszczenie mienia państwowego. Mandat można dostać za rozpalenie ogniska w lesie, rozdeptywanie ściółki, czy zabieranie ze sobą składników ekosystemu. Nie oznacza to oczywiście, że zabranie dwóch szyszek, czy kilku kwiatów niebędących pod ochroną jest karalne. Jeśli natomiast zabierzemy ze sobą kilka worków szyszek lub gałęzi możemy zostać oskarżeni o kradzież. Oczywiście pamiętajmy, że z lasu możemy zabierać tylko gałęzie leżące na ziemi. Obrywanie ich z drzew lub krzewów jest przestępstwem. Nie możemy także wyrzucać śmieci do lasu ani wzniecać ognia w odległości mniejszej niż 100m od lasu. Działania mające na celu zwalczanie zagrożeń antropogenicznych opierają się głównie na edukacji. W szkołach prowadzone są akcje, których zadaniem jest uświadomienie młodych ludzi o tym, jak ważną rolę odgrywają lasy. Dla tych, na których to nie zadziała pozostają mandaty. W przypadku bardziej opornych sprawa może nawet trafić do sądu.

Lasy to miejsca, w których można odetchnąć od codziennego zgiełku. Nic więc dziwnego, że coraz większa część mieszkańców naszego kraju zaczyna doceniać te tereny i zamiast je niszczyć zaczyna o nie dbać.

1. http://świat-penisizer.pl/

Add Comment