Kierunki

Jeśli na sercu leży ci stan środowiska naturalnego, które nas otacza oraz pragniesz zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności, by stanąć w jego obronie, to polskie uczelnie przyrodnicze mają szansę stać się twoim drugim domem. Bogactwo kierunków, jakie w nich znajdziesz na pewno będzie w stanie sprostać wszystkim twoim wymaganiom oraz problemom współczesnego świata, którymi chciałbyś/chciałabyś się zająć. Zazwyczaj ofertę dydaktyczną takich placówek można podzielić na 5 kategorii
– studia dzienne/wieczorowe I stopnia,
– studia dzienne/wieczorowe II stopnia,
– studia podyplomowe,
– studia doktoranckie,
– kursy.

Do podstawowych kierunków studiów na polskich uczelniach przyrodniczych należą:
A) Ochrona środowiska – ogólny kierunek, którego absolwencie uzyskują doświadczenie i wiedzę w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody, jak np. ochrona gleb, wód, czy ekologia w rolnictwie – kierunek ten wbrew pozorom daje naszym absolwentom szeroki wybór co do ścieżki dalszej kariery zawodowej, która może być związana zarówno z organizacjami zajmującymi się walka z ekoterroryzmem, jak i z biurami projektującymi zagospodarowanie terenów zielony czy laboratoriami specjalistycznymi.

B) Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – kompleksowe wykształcenie z zakresu projektowania, wykorzystywania i zarządzania jednostkami gospodarczymi w celu pozyskiwania alternatywnych źródeł energii oraz ich prawidłowego wykorzystywania – tzw. ekoenergetyka.

C) Ogrodnictwo – zakładanie, utrzymanie i zarządzanie terenami zielonymi oraz potrzebna wiedza z dziedziny sadownictwa, warzywnictwa i uprawy roślin ozdobnych.

D) Rolnictwo oraz podstawy rolnictwa tropikalnego – ekonomia, wiedza z zakresu chemii i biologi upraw rolniczych, zarządzanie produkcją, metodologia badawcza roślin uprawnych, wykorzystanie najnowszych technologi informatycznych w uprawie i kontroli wzrostu upraw.

E) Technika leśna – kierunek ten przygotowuje absolwenta do praktycznego zarządzania oraz zakładania terenów leśnych oraz daje informacje z zakresu właściwego postępowania z leśną florą i fauną.

F) Inżynieria środowiska – wykorzystanie elementów środowiska, budowa roślin, wiedza z zakresu mechanizmów wspomagających ochronę środowiska oraz skutków niewłaściwego postępowania, np. zatrucia gleby, wody, powietrza itp.

G) Inżynieria i gospodarka wodna – prawidłowe zarządzanie i ochrona zbiorników wodnych, wiedza badawcza i teoretyczna na temat głównych zagrożeń dla tej enklawy środowiska oraz sposoby przeciwdziałania potencjalnym ekoniebezpieczeństwom.

H) Inżynieria biotworzyw – odpowiednie wykorzystanie różnorodnego zaplecza materiałów naturalnych do tworzenia biodegradowalnych tworzyw, które będą w stanie zastąpić np. plastik.

I) Medycyna roślin

Dodatkowo na studiach podyplomowych można wybrać takie specjalizacje jak:
– Ochrona i konserwacja zabytkowych terenów zieleni,
– Nowoczesne źródła energii,
– Audyt energetyczny,
– Zarządzanie w Ochronie Środowiska.

Wybierając studia o tym profilu studenci otrzymują też bardzo często możliwość uczestniczenia w wielu specjalistycznych kursach z takich dziedzin jak:
– gospodarka odpadami,
– projektowanie i pielęgnacja terenów zielonych,
– projektowanie ogrodów,
– renowacja obiektów drewnianych,
– florystyka.

[1] http://www.zielone-studio.pl/