Jak reaguje zanieczyszczone środowisko?

Jak reaguje zanieczyszczone środowisko?

Zanieczyszczenie środowiska to zawsze naruszenie naturalnej równowagi natury. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę, że jego destrukcyjne względem przyrody działania nie pozostają bez odzewu i że jest tylko kwestią czasu obserwowanie efektów tej bezmyślności, a być może niezrozumiałej ignorancji. Skutki igrania z produktami przemysłu i skutkami postępu technologicznego dają się zauważyć na płaszczyźnie wszystkich żywiołów, które tworzą Ziemię:

  • Efekt cieplarniany – to nic innego, jak stopniowe zmienianie się temperatury atmosfery na wyższą. Jej podwyższone ciepło może skutkować zmianami klimatycznymi, w tym takimi, które doprowadzą do wymarcia gatunków roślin i zwierząt. Innym skutkiem może być stopnienie lodowców, idące za nim podwyższenie się poziomu wód powierzchniowych i w konsekwencji – zalanie obszarów obecnych depresji lądowych, czyli zmiana kształtu konkretnych lądów. Zjawisko to jest obserwowane przez naukowców od połowy XX wieku.

  • Dziura ozonowa – zjawisko to dotyczy niszczenia warstwy ozonowej, niwelującej intensywność promieniowania ultrafioletowego, które dociera do powierzchni Ziemi. Do niszczenia ozonu przyczyniają się związki freonu i tlenek azotu.

  • Kwaśne deszcze – to skutek tego, że do atmosfery dostają się tlenki siarki i azotu. Łącząc się z mokrymi opadami, przeistaczają się w kwasy: siarkowy i azotowy. Te zaś niszczą zarówno biologiczną warstwę planety (gleby, skały, roślinność), jak też zabudowę stworzoną przez człowieka.

  • Smog – wynik wydzielania do atmosfery zbyt dużej ilości toksycznych wyziewów, zwłaszcza spalin emitowanych przez samochody, ale również różnego rodzaju dymów, jakie unoszą się z kominów fabrycznych. Smogu nie sposób nie dostrzec – jest to tak silnie zanieczyszczone powietrze, że jest zauważalnie mętne, pełne pyłu. Krajobraz ze smogiem przypomina pejzaż skąpany w czarnej mgle.

  • Hałas – także zbyt wysokie i długotrwałe natężenie dźwięku, związane na przykład z pracą rozmaitych maszyn, jest traktowane jako sposób zanieczyszczania środowiska. Być może należy to jednak raczej nazwać zakłócaniem naturalnej równowagi. Uciążliwe hałasy występują w przyrodzie dosyć sporadycznie, zaś człowiek jest w stanie generować je stale.

  • Odory – utrzymujące się, przykre i intensywne zapachy. To jedyny skutek zanieczyszczenia środowiska, który ma bezpośredni i szybki wpływ na ludzkie samopoczucie, a nawet jego psychiczne samopoczucie.

Nietrudno wyobrazić sobie, jak na ludzki organizm mogą działać poszczególne skutki zanieczyszczenia środowiska – na przykład długotrwałe oddychanie powietrzem, w którym unosi się smog. Być może z racji niedoinformowania, ludzie zdają się nie przejmować problemami zanieczyszczeń, ponieważ nie naprawiają popełnianych błędów: fabryki wciąż pracują, emitując toksyczne związki, stosowane są środki, z winy których do atmosfery dociera freon. Dlatego tym ważniejsze jest wspieranie ruchów ekologicznych, które stawiają sobie za cel prowadzenie akcji informacyjnej oraz konkretnych działań, mających na celu przeciwdziałanie zgubnym zwyczajom.

1. Obsługa stacji demontażu

Add Comment