Sposoby i cele działania Greenpeace

Sposoby i cele działania Greenpeace

Greenpeace to organizacja pozarządowa o zasięgu międzynarodowym, walcząca czynnie i biernie z przejawami działania człowieka na szkodę środowiska naturalnego. Impulsem do jej założenia były plany amerykańskiego rządu, dotyczące przeprowadzenia na Alasce testów atomowych. Greenpeace powstało w 1972 roku w kanadyjskim Vancouver. Obecnie główna siedziba organizacji mieści się w Amsterdamie, w jej ramach zaś podejmują współpracę aż 42 kraje. Źródłem utrzymania są dla Greenpeace darowizny, przekazywane przez organizacje charytatywne oraz dobrowolnych, sympatyzujących z działaczami i ich sprawą darczyńców.

Sposoby podejmowania walki o przyrodę

Działania czynne dotyczą zarówno bezpośrednich, ale pokojowych protestów przeciwko dokonywaniu konkretnych czynów – polegających na przykład na przykuwaniu się do roślin, które mają zostać wycięte. Mniej radykalnym, czynnym działaniem Greenpeace jest zbieranie podpisów pod petycjami skierowanymi do władz danych państw, wyrażającymi sprzeciw wobec jakiegoś dokonywanego tam procederu lub wnoszącymi o wprowadzenie do krajowego prawodawstwa zapisów chroniących środowisko naturalne. Działanie bierne organizacji polega na prowadzeniu akcji informacyjnej, której celem jest uświadamianie ludzi, jakie problemy ekologiczne dotykają planetę. Informacji towarzyszy często sugestia, jak ten stan rzeczy można zmienić. Do podejmowania działalności biernej niesamowicie przydaje się obecnie Internet, w tym media społecznościowe – gdzie wypuszczona wiadomość ma szansę wyświetlić się nawet milionom użytkowników. Metody działania Greenpeace mogą wydawać się zbyt ofensywne i radykalne, jednak trzeba przyznać, że członkowie organizacji bronią słusznej sprawy. Fakt, że postanowili trzymać się metod nawet brutalnego przemawiania do odbiorcy, świadczy jedynie o ich szczerym zaangażowaniu w sprawę.

Cele działania

Greenpeace leżą na sercu zasadnicze sprawy, które spędzają sen z powiek wszystkich ludzi zatroskanych o stan biologiczny i przyszłość planety. Starają się przeciwdziałać takim posunięciom rządów i prywatnych przedsiębiorców, które mogą skutkować zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, a w konsekwencji umniejszeniem bogactwa jego fauny i flory. Działacze propagują korzystanie z odnawialnych źródeł energii, przeciwstawiając się eksploatacji naturalnych zasobów Ziemi. Biorą w opiekę życie i zdrowie ludzi, sprzeciwiając się praktykowaniu wszystkiego, co jest związane z używaniem energii atomowej. Protestują przeciwko stosowaniu inżynierii genetycznej wobec żywności przeznaczonej dla człowieka, a także opowiadają się za rezygnacją z wykorzystywania toksycznych związków chemicznych.

Logo Greenpeace to nazwa ruchu, złożona z drukowanych, zielonych liter. Na portalach społecznościowych organizacja posługuje się również w celach identyfikacyjnych utrzymanymi w zielonkawej tonacji napisami (w języku angielskim): człowiek, ziemia, szacunek, miłość, pokój, które wspólnie układają się w kształt serduszka – wyobrażającego nic innego, jak miłość do natury, ewentualnie ewokującego przyjazne i życzliwe zamiary członków Greenpeace.

1. Zamki meblowe

Add Comment