Grzybiarzu – zabierz śmieci

Grzybiarzu – zabierz śmieci

Na przełomie lata i jesieni w lasach zaczynają pojawiać się grzyby. To także czas kiedy w lasach zaczyna roić się od ludzi. Ludzie korzystają nie tylko z możliwości zbierania grzybów, ale także są to dla nich ostatnie chwile, kiedy w ciągu roku mogą spędzić czas na łonie natury. Nic nie robi lepiej na nasz organizm niż wycieczka do lasu. Na leśnych szlakach można zatem zauważyć nie tylko grzybiarzy, ale także amatorów nordic walking, biegania oraz jazdy na rowerze. Jednak kiedy ludzie opuszczają las, oczom wszystkich ukazuje się niechlubny widok, jakim są śmieci pozostawione na ścieżkach i w krzakach. Pozostawione w lesie śmieci nie tylko zanieczyszczają środowisko naturalne, ale także stanowi niebezpieczeństwo pożarowe oraz niebezpieczeństwo dla zamieszkujących lasy zwierząt. Aby pozostawić las w nienaruszalnym stanie należy przede wszystkim zawsze mieć ze sobą jakąś torbę na zakupy. Najlepiej byłoby gdyby była płócienna, wielokrotnego użytku. Możemy do niej chować rzeczy, które ze sobą zabierzemy do lasu, a także zabrać w niej śmieci. Aby musieć nieść jak najmniej warto kupować produkty, które nie są zbyt opakowane. Najlepiej także kupować produkty w większych opakowaniach. Dzięki temu nie będziemy musieli nieść z powrotem aż takiej ilości śmieci. Kosze na śmieci zazwyczaj znajdziemy przy wejściu lub wyjściu z lasu. Coraz częściej pojawia się kilka pojemników do segregacji śmieci. Jeśli zatem mamy taką możliwość to powinniśmy posegregować śmieci przed wyrzuceniem ich do kosza. Jeśli sami zawsze zabieramy wyprodukowane przez siebie śmieci z lasu, ale zauważymy, że ktoś je pozostawił to wówczas warto je także zabrać ze sobą. Warto włączać się w akcje typu „Sprzątanie świata”. Trzeba wiedzieć, że zanieczyszczanie środowiska i śmiecenie jest wykroczeniem. Artykuł 162 kodeku wykroczeń mówi właśnie o zanieczyszczaniu gleby, wody, wyrzucaniu śmieci, złomu, padliny oraz innych nieczystości do lasu. Artykuł 145 mówi natomiast o tym, że kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne publiczne popełnia wykroczenie przeciw prawu. Trzeba wiedzieć także o tym, że na odwiedzających lasy państwowe ciążą także inne ograniczenia wynikające z przepisów prawa. Nie można zabierać z lasu drewna. Zgodnie z artykułem 278 kodeksu karnego kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny lub pozbawienia wolności. Kto dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie lub kradnie drzewo z lasu już wyrąbane czy też powalone popełnia również wykroczenie. Tak brzmi artykuł 120 kodeksu wykroczeń. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ochronie podlegają nie tylko drzewa które rosną w lesie, ale każde drzewo. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody nie można wyciąć żadnego drzewa bez zezwolenia. Za taką wycinkę drzewa grozi kara administracyjna, która będzie trzy razy wyższa niż opłata, którą mielibyśmy uiścić za wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa. Będąc w lesie nie można zapominać także o zagrożeniu pożarowym. Jeśli ściółka jest sucha to nie powinno się w pobliżu lasu używać otwartego ognia.

Add Comment