Magisterskie

Dzisiaj coraz więcej osób decyduje się na kontynuowanie nauki na studiach. Dużo jednak w ciągu ostatnich kilku lat się w tym względzie zmieniło. Przede wszystkim jednolite niegdyś studia magisterskie w dużej części zostały rozbite na studia dwustopniowe – najpierw jest licencjat, a dopiero potem magisterium. Czy oznacza to jednak, że nie ma już w Polsce jednolitych studiów magisterskich? Nie!

Przede wszystkim psychologia
Jednym z kierunków studiów, który pozostał jednolity jest psychologia. Nadal nauka na tych studiach trwa więc pięć lat. Studia są wymagające i bardzo trudne. Nie łatwo jest się na nie również dostać – co roku to właśnie psychologia zaliczana jest do jednych z najbardziej obleganych kierunków. Chcesz mieć pewność, że dane ci będzie studiować psychologię? Musisz naprawdę świetnie zdać maturę.

Pierwszy rok psychologii to przede wszystkim przedmioty ogólne i wprowadzające. Jako że psychologia ma filozoficzne korzenie, na pierwszym roku wszystkie uczelnie w kraju fundują swoim studentom wykłady z filozofii. Z całą pewnością poszerza to horyzonty myślowe i pozwala inaczej spojrzeć na świat. Na pierwszym roku studenci zmagają się również z psychologią ogólną, czyli krótkim przeglądem przez niemalże wszystkie działy psychologii. Pozwala to zorientować się, czy psychologia jest naprawdę kierunkiem dla nas. Okazuje się bowiem, że wcale nie mało osób, które rozpoczęły studia na tym kierunku, decyduje się z nich zrezygnować. Wraz z kolejnymi latami nauki przedmioty stają się coraz bardziej specjalistyczne. Studenci muszą opanować wiedzę z zakresu neuropsychologii, psychologii klinicznej czy psychologii społecznej. Ważna jest także nauka warsztatu. Tutaj jednak nie wszystkie uczelnie kładą jednakowy nacisk. Jedną z uczelni w kraju, która zapewnia swoim studentom nieograniczony dostęp do obowiązujących w Polsce testów psychologicznych, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Już od trzeciego roku studenci mogą wypożyczać testy psychologiczne i poznawać je od strony praktycznej. Nie czytają o nich tylko w podręcznikach. To właśnie z tego powodu absolwenci psychologii na KUL uważani są powszechnie za doskonałych diagnostów.

Prawo
Kolejnym kierunkiem, który pozostał pięcioletni, jest prawo. Podobnie jak psychologia, jest to kierunek bardzo oblegany. Co roku na jedno miejsce przypadać może nawet kilkadziesiąt osób. Aby móc starać się o przyjęcie na studia prawnicze, należy przede wszystkim zdać egzamin maturalny z historii. Za najtrudniejszy w czasie studiowania prawa uważany jest pierwszy rok, kiedy to studenci mierzą się z prawem rzymskim.

Zakończenie studiów
Studia magisterskie zawsze kończą się seminarium magisterskim, którego zwieńczeniem jest napisanie pracy magisterskiej, a następnie jej obrona. Nie wszyscy, którzy ukończyli studia decydują się podejść do obrony chociaż są to przypadki naprawdę rzadkie. Studia magisterskie nadal uważane są za prestiżowe. Dzisiaj jednak tytuł magistra niczego tak naprawdę nie gwarantuje. Nie jest to gwarancja uzyskania zatrudnienia.