Oferta edukacyjna i nie tylko

Oferta edukacyjna i nie tylko

Za każdym studentem, który zdecyduje się wybrać spośród wielu ofert właśnie te konkretną uczelnię, idzie bardzo wysoki grant od państwa na jego edukację. W efekcie nie brakuje szkół, w których przepychanie studentów z roku na rok i umożliwianie im zaliczenia przedmiotu mimo wszystko, jest po prostu sposobem na zarobienie dla uczelni konkretnych środków z budżetu państwa. Znane są przypadki, w których rektorzy wręcz nakazywali wykładowcom masowe zaliczanie przedmiotu wychowankom, aby nie zniechęcać ich do uczelni i nie ryzykować ich skreślenia z listy studentów, które jest równoznaczne z wycofaniem subwencji edukacyjnej płaconej przez ministerstwo na każdego ucznia. Często odbywa się to więc z oczywistą szkodą dla poziomu wykształcenia danego człowieka i nie zawsze dyplom otrzymany na koniec pięcioletnich studiów na dwóch różnych uczelniach jest wart tyle samo.

Na szczęście w Internecie nie brakuje porównywarek ofert edukacyjnych i for studenckich, z których dowiedzieć można się praktycznie wszystkiego o konkretnej uczelni, a także życiu studenckim i ofercie kulturalnej w mieście. O wybraniu konkretnej wyższej szkoły często decydują bowiem także takie względy jak możliwość znalezienia zatrudnienia na okres studiowania, bliskość do rodzinnego domu czy atrakcje kulturalne i muzyczne oferowane w miejskich klubach. Dla zwiększenia swoich szans na dobre zatrudnienie i odpowiedni poziom kompetencji do realizowania swoich celów zawodowych w przyszłości, warto jednak świadomie wybierać te uczelnie, które pomagając studentom w zaliczaniu kolejnych etapów jednocześnie nie zaniżają poziomu i dają narzędzia, umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną na każdym z kierunków. Nie jest bowiem prawdą, że na kierunkach humanistycznych nie trzeba warsztatów i laboratoriów szkolących do praktycznego wykorzystywania umiejętności i wiedzy teoretycznej. Tak samo jak studenci kierunków typowo technicznych nie mogą ograniczać się wyłącznie do prac manualnych i konstrukcyjnych. W takich zawodach jak ochrona środowiska czy architektura albo planowanie urbanistyczne, umiejętności konceptualnego i kreatywnego myślenia są również bardzo ważne i z umysłów ścisłych, które nie potrafią uciec do sfery wyobraźni ani przełamać schematów konwencyjnego myślenia – także nie ma dzisiaj zbyt dużego pożytku.

Szczególne miejsce wśród uczelni wyższych zajmują więc dzisiaj szkoły typowo przyrodnicze, które poniekąd łączą w swojej interdyscyplinarności bardzo różne dziedziny życia i wiedzę naukową z różnych tematów. Przykładem takiej uczelni może być Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, która proponuje zajęcia w kilku bardzo ciekawych blokach tematycznych, z których każdy jest unikalnym połączeniem wiedzy humanistycznej, przyrodniczej i typowo ścisłej. Wśród chętnie wybieranych specjalizacji w tej szkole znajduje się chociażby ochrona środowiska – najbardziej wszechstronny przedmiot, w ramach którego studenci poznają przede wszystkim różne metody analizy poziomu bezpieczeństwa przyrodniczego i stabilności ekosystemów lokalnych. Zdobyta w taki sposób wiedza może być wykorzystywana nie tylko przy projektach typowo ekologicznych, ale chociażby w ramach funkcjonowania organów władzy publicznej, albo przy planowaniu i realizowaniu zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju inwestycji budowlanych i komercyjnych.

Inne ciekawe kierunki obecne w ofercie uczelni przyrodniczych to także rolnictwo i wszelkie specjalizacje związane z kulturą uprawy ziemi. W ostatnich latach szczególnie ważne staje się rolnictwo ekologiczne, zrównoważone i tropikalne. Innowacyjne technologie mają pomagać w przenoszeniu rolnictwa na wyższy poziom, ale taka restrukturyzacja rynku rolnego w państwie musi trwać wiele lat i potrzebni są do tego odpowiednio wykwalifikowani doradcy, absolwenci uczelni wyższych. Mogą oni też kończyć takie kierunki jak technika leśna, inżynieria środowiskowa, urbanistyka czy gospodarka odpadami albo odnawialne źródła energetyczne. Z każdych z tych dziedzin uzyskać można stopień licencjata lub magistra, a przy odpowiednich zainteresowaniach i osiągnięciach dodatkowych, z pewnością można znaleźć bardzo dobrze płatną pracę z takim dyplomem w ręku.

Add Comment