Rekrutacja na Lotnictwo

Lotnictwo to kierunek, który od kilkunastu lat nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Jeszcze nie tak dawno zarezerwowany był tylko i wyłącznie dla maturzystów płci męskiej. Dzisiaj w rekrutacji biorą udział również kobiety, które, jak się okazuje, doskonale sobie radzą. Udział kobiet studiujących na Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie istotnie się zwiększył. Ale skoncentrujmy się na samym procesie rekrutacji.

Warunek podstawowy – matura
Podstawowym warunkiem, który umożliwia zdawania na lotnictwo, jest przede wszystkim zdany egzamin maturalny. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie otwarta jest jedynie dla osób ze średnim wykształceniem, które zwieńczone jest maturą. Konkurencja do szkoły jest naprawdę bardzo duża. W związku z tym trzeba pamiętać, że szansę na dostanie się do szkoły mają jedynie te osoby, które uzyskały na egzaminie maturalnym najwyższe wyniki. Chcąc mieć w ogóle szanse, trzeba więc mocno przykładać się do nauki.

Warunek drugi – odpowiednie zdrowie
Przyszli piloci muszą charakteryzować się idealnym zdrowiem. Nie mają szans na przyjęcie ci, u których stwierdzona jest jakakolwiek choroba układu krążenia. Tak samo jest w przypadku chorób o charakterze neurologicznym – wykluczają one w ogóle z możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Trudno bowiem wyobrazić sobie pilota, który w czasie lotu dostaje ataku padaczki lub z powodu niedokrwienia mózgu nie jest w stanie dokończyć lotu. Szans na przyjęcie nie mają także ci, którzy mają poważną wadę wzroku lub słuchu. Aby móc studiować na tym kierunku, należy mieć również wyleczone wszystkie ubytki w zębach. Każdy ubytek w czasie lotu może bowiem stać się potencjalnym źródłem krwawienia, co stanowiłoby ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Kandydaci do szkoły zawsze stają przed Wojskową Komisją Lekarską. Jej zadaniem jest stwierdzenie, czy u kandydata nie istnieją zdrowotne przeciwwskazania uniemożliwiające przyjęcie do szkoły.

Warunek trzeci – komisja wojskowa
Każdy, kto chce startować do Wyższej szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie musi w odpowiednim czasie (właściwym dla danego rocznika) stanąć przed wojskową komisją lekarską. Określa ona kategorię wojskową i przydatność do służby. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się jedynie ci kandydaci, którzy uzyskali kategorię A. Tylko ona pozwala sądzić, że stan zdrowia umożliwia pilotowanie samolotu. Niemniej jednak każdy, kto zdecydował się złożyć dokumenty z prośbą o przyjęcie do szkoły stanie przed kolejną komisją – tutaj niezbędne będzie wykonanie szeregu szczegółowych badań.

Warunek czwarty – kondycja psychiczna
Pilotować samolot mogą jedynie osoby zrównoważone i charakteryzujące się określonymi cechami. Do szkoły nie zostanie przyjęty nikt, kto nie przeszedł badań psychologicznych. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, że za sterem samolotu siada osoba niezrównoważona, która postanowi wykorzystać samolot do osiągnięcia własnych celów. Istotne są również takie cechy, jak solidność, dokładność i wysoko rozwinięte poczucie obowiązku.

[1] Wynajem żurawi samojezdnych