Rekrutacja na licencjackie

Kilka lat temu decyzją polskich władz jednolite dotąd studia magisterskie zostały w przeważającej większości podzielone na studia dwustopniowe. Stopień pierwszy to tak zwane studia licencjackie, których ukończenie wiążę się z uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata. Rekrutacja na studia licencjackie wygląda bardzo różnie i uzależniona jest zawsze od kierunków.

Przede wszystkim maturalnym
Aby w ogóle można było przystąpić do procesu rekrutacji na studia licencjackie, należy przede wszystkim przystąpić do egzaminu maturalnego i uzyskać z niego wynik pozytywny. Studia zarezerwowane są bowiem tylko dla osób mających wykształcenie średnie z maturą. Jeżeli w tym względzie mamy braki, o studiach licencjackich możemy zapomnieć. Chcąc mieć duże szanse na dostanie się na wybrany kierunek studiów, należy również postarać się na maturze. Obecnie bowiem na większości kierunków to właśnie wynik z egzaminu maturalnego jest kryterium branym pod uwagę przy rekrutacji. Nie trudno się więc domyśleć, że największe szanse na przyjęcie w poczet studentów mają oczywiście osoby, które uzyskały wysoki wynik na egzaminie maturalnym. Generalnie więc im więcej punktów, tym lepiej.

Czy tylko matura?
Niektóre kierunki studiów licencjackich wprowadzają do procedury rekrutacyjnej elementy dodatkowe. Pod uwagę brana jest więc nie tylko matura i uzyskany na niej wynik. Tak dzieje się na przykład na kierunkach artystycznych studiów, gdzie przyszli studenci muszą wykazać się również umiejętnościami w tym zakresie. Oprócz matury trzeba więc przystąpić do egzaminu praktycznego, który sprawdzi, czy dana osoba rzeczywiście nadaje się do studiowania na danym kierunku. Takie egzaminy prowadzone są również na architekturę.

Egzaminy praktyczne obejmują także kierunku sportowe. Każdy, kto chce studiować wychowanie fizyczne, musi przystąpić do odpowiedniego egzaminu, który sprawdzi jego kompetencje w tym zakresie. Takie egzaminy nie są trudne, ale jednocześnie doskonale sprawdzają umiejętności kandydatów i pozwalają szybko wyeliminować tych, którzy na pewno na danym kierunku się nie sprawdzą.

Ciekawym jest fakt, że na tak klasycznych kierunkach studiów, jak prawo, psychologia, medycyna czy filologie uczelnie nie mogą prowadzić żadnych dodatkowych egzaminów. Dozwolone jest to jedynie w przypadku osób, które zdawały jeszcze tak zwaną starą maturę. Tutaj to właśnie wewnętrzne egzaminy są kryterium naboru na studia. Obecnie jednak coraz mniej osób ze starą maturą stara się o przyjęcie na studia. Jest to zjawisko oczywiście naturalne mające związek z upływającym czasem.

Co zdawać na maturze?
Aby móc ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie, trzeba na maturze zdać wymagane przez uczelnię na danym kierunku przedmioty. Są one różne w zależności od wybieranego kierunku. I tak na przykład ci, którzy chcą studiować historię lub prawo powinni zdać egzamin z historii i WOS – u. Marzący o filologii angielskiej muszą pochwalić się naprawdę dobrym wynikiem z języka angielskiego. Kierunków jest tak dużo, że nie da się przytoczyć tutaj wszystkich.

[1] dar-bet.com.pl