BHP – Bezpieczeństwo higieny pracy

Pod terminem BHP kryje się skrót Bezpieczeństwo higieny pracy – jest to całość zagadnień, obejmująca higienę, bezpieczeństwo oraz zachowanie odpowiednich warunków pracy w miejscu pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę czy umowę zlecenie na konkretnych warunkach. BHP jest zagadnieniem obowiązkowym, które obejmuje każdego pracodawcę przyjmującego nowych pracowników do swojego zakładu. Kto przeprowadza szkolenie

BHP? Jak ono wygląda? Czy jest ono obowiązkowe?

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla każdego nowego pracownika – jest ono przeprowadzane bezpłatnie, a ewentualne koszty pokrywa pracodawca. Wiele firm posiada własnych szkoleniowców BHP, zatrudnionych na etat – ma to sens w firmach, w których istnieje duża rotacja pracowników oraz duże zatrudnienie. Szkolenia BHP prowadzone są w odosobnionych salach, dla pojedynczych pracowników lub dla zorganizowanych grup. Szkolenia trwają od jednej godziny do kilku godzin. Podczas trwania zajęć omawiane są zróżnicowane zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas pracy, higieną pracy, odpowiednim przygotowaniem miejsca pracy i wieloma innymi. Podczas szkolenia BHP szkoleniowiec opowiada nie tylko o zagrożeniach czyhających na konkretnych stanowiskach. Podczas szkolenia BHP szkoleniowiec omawia przede wszystkim stanowisko pracy – w przypadku pracowników biurowych opowiada o niebezpieczeństwach związanych z pracą przy komputerze, jak również obowiązkowych przerwach w wielogodzinnym przesiadywaniu przed komputerowym monitorem.

Kolejnym istotnym zagadnieniem są zagrożenia pożarowe – w większości zakładów pracy takie zagrożenie jest niezwykle realne. Podczas szkolenia omawia się sytuacje, w których ogień może zostać zaprószony, miejsca, gdzie znajdują się gaśnice proszkowe, zasady ich działania i użytkowania. Podczas tego typu szkolenia obecny może być również strażak, który opowiada o sposobach ewakuacji i przedstawia drogi ewakuacyjne w budynku.

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest sprawdzenie wiedzy osób szkolonych po zakończeniu szkolenia. W tym celu szkoleniowiec posiada przygotowane testy, w których sprawdza zdobytą wiedzę kursantów. W wielu testach znajduje się zadanie polegające na wymienieniu 10-15 zagrożeń związanych z piastowanym stanowiskiem pracy. Podczas wypełniania testu zadawane są pytania dotyczące gaśnic proszkowych, ich wykorzystania, norm obowiązujących na danym stanowisku. Niezwykle ważne jest, iż nawet niezdane szkolenie można poprawić – poprzez wspólną pracę ze szkoleniowcem. Szkolenie zakończone jest wystawieniem odpowiedniego potwierdzenia w formie dokumentu. Taki dokument musi być przetrzymywany w aktach pracownika w księgowości firmy czy dziale HR. Kopia pozostaje u szkoleniowca, który na żądanie konkretnych organów musi okazać dokument.

Szkoleniami BHP zajmują się również firmy zewnętrze, które oferują szkolenia dla osób prywatnych czy grup. Wiele szkoleniowców posiada wieloletnie umowy z konkretnymi zakładami pracy. Podczas okresu zatrudnienia szkolenia organizowane są grupowo.

[1] bhpmasters.pl - szkolenia oraz kursy BHP