Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany znany jest jako wielkie zło mające niekorzystny wpływ na nasz klimat środowisko. Jednak nie zapominajmy, że sami się do niego przyczyniamy. Jakie gazy są odpowiedzialne za jego wystąpienie i czym właściwie jest ten niesławny efekt cieplarniany?

Jednym z gazów odpowiedzialnych za powstanie efektu cieplarnianego nie jest azot. Znajdziemy go przede wszystkim w nawozach azotowych, które są konieczne w przypadku wielu upraw. Zaprzestanie ich stosowania mogłoby przynieść wiele strat w gospodarstwach rolnych. Jednak można nieco ograniczyć ich ilość, co z pewnością wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne. Duża część gazów cieplarnianych powstaje właśnie w gospodarstwach rolnych. Hodowla bydła i wytwarzanie kompostu niosą za sobą powstawanie metanu. Natomiast maszyny wykorzystywane w rolnictwie powodują emisję dwutlenku węgla. Jednak póki co bardzo trudno zupełnie zredukować ilość wytwarzanych tam gazów cieplarnianych. Produkcja rolna musiałaby zostać całkowicie wstrzymana, co z kolei nie byłoby korzystne dla całej gospodarki.

Wspomniany wyżej azot nie jest jednak tak niekorzystny jak mogłoby się wydawać. Nawozy azotowe zwiększają plony. Dzięki temu następuje zminimalizowanie kosztów. Używa się dzięki temu także mniej maszyn rolniczych, mających na celu polepszenie jakości gleby co powoduje zmniejszone wydzielanie dwutlenku węgla do atmosfery. Większe plony to także mniej dwutlenku węgla przedostającego się do atmosfery. Nie zapominajmy, że jest on jednym z budulców roślin, a więc pochłaniają go one, zapobiegając przedostawaniu się go do powietrza.

Aby zmniejszyć ilość gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa powinniśmy nauczyć się mądrze gospodarować. Zbyt duża ilość nawozów azotowych z pewnością nie wpłynie pozytywnie ani na nasze plony, ani na środowisko. W tym przypadku więcej nie znaczy lepiej. Jeśli zastosujemy zbyt dużo azotu zakwasi on glebę, co spowoduje mniejsze plony. Nowoczesne rolnictwo pozwala nam na dokładne kontrolowanie stanu gleby. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozsądniej dobierać nawozy. Pozwala to nie tylko zmniejszyć ilość azotu wydzielanego do atmosfery, ale także zredukować dwutlenek węgla.

Ponad połowę szkodliwych gazów emitowanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Pochodzi on głównie ze spalania paliw kopalnych. Samochody, czy dymiące kominy dużych fabryk z pewnością bardzo przyczyniają się do powstania efektu cieplarnianego. Jednak ekologiczne auta to dla wielu zbyt duży wydatek, a duże zakłady przemysłowe nie mogą wstrzymać produkcji, aby wspomóc naszą planetę.

Ilość gazów cieplarnianych wytwarzanych w gospodarstwach domowych nie jest duża, przez co dość trudno ją zredukować. Inaczej wygląda to w przypadku gospodarstw rolnych. Odpowiednie przygotowanie ekologiczne rolników jest więc niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarstw. Równie istotne jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii i metod monitoringu, które pozwolą zniwelować ilość gazów przedostających się do atmosfery. Już dziś podejmowane jest coraz więcej kroków mających na celu lepsze przystosowanie produkcji do środowiska naturalnego.

1. loteriadlaserc.pl

Add Comment