Problem zużytych baterii

W czasach mody na ekologię kwestie związane z ochroną środowiska są niezwykle ważne i powinny leżeć na sercu każdemu. W końcu dbając o swoje najbliższe otoczenie możemy zadbać o całą planetę. Bardzo ważnym zagadnieniem jest segregacja odpadów, która pozwala na recykling i ponowne użycie wykorzystanych już przedmiotów. Wśród nich szczególnie ważne są baterie. W ich skład wchodzi mnóstwo niebezpiecznych związków, które po wyrzuceniu na śmieci mogłyby wywołać nieprzyjemne konsekwencje. W takim razie co zrobić ze zużytymi bateriami, by bezpiecznie się ich pozbyć?

Pod żadnym pozorem nie wolno nam wyrzucać baterii to zwykłego kosza na śmieci. W tym celu w wielu miejscach znajdziemy specjalne pojemniki, do których możemy wrzucić zużyte baterie. Do produkcji baterii używa się bowiem niebezpiecznych metali ciężkich, takich jak rtęć, kadm, czy ołów. Mogą one powodować nie tylko zanieczyszczenia środowiska, ale także choroby ludzi i zwierząt. Jednocześnie metale te są bardzo cenne. Jeśli będziemy odkładać baterie i oddawać je do specjalnych punktów z uzyskanych z nich metali ciężkich będzie można wytworzyć kolejne baterie. Oznacza to dużą oszczędność.

To czy segregujemy śmieci we własnym domu jest tylko kwestią sumienia i dobrej woli. Inaczej jednak ta sprawa wygląda w przedsiębiorstwach, które produkują baterie. Taka firma musi zobowiązać się do recyklingu akumulatorów przez podpisanie umowy z przedsiębiorstwem, które zajmuje się ich przetwarzaniem. Ponadto firmy mają obowiązek wsparcia edukacji ekologicznej. Oznacza to, że przynajmniej 0,1% zysków, które przedsiębiorstwo uzyskało ze sprzedaży baterii musi być przeznaczona na różnorodne akcje mające na celu edukację ekologiczną.

Sama obróbka baterii opiera się na trzech podstawowych metodach: mechanicznej, termicznej i hydrometalurgicznej. Pierwsza polega na rozdrabnianiu baterii w młynach. Następnie są one specjalnie selekcjonowane. W metodzie termicznej wytapia się baterie, uzyskując z nich niektóre metale. Zaś metoda hydrometalurgiczna oparta jest na rozpuszczaniu baterii w zasadach i kwasach. Otrzymuje się wówczas związek chemiczny. Każda metoda jest dobierana do rodzaju baterii. Nie można więc określić która z nich jest najbardziej korzystna.

Baterie obecne są w niemal każdym domu. Mamy je w pilotach, radiach, czy latarkach. Mimo, że coraz mniej sprzętów wymaga baterii ciągle stanowią one dużą część rynku. Ze względu na szkodliwe substancje w składzie należy szczególnie uważać i nie mieszać ich z innymi śmieciami. Tylko w ten sposób będzie możliwy ich recykling, który nie tylko pozwoli na uzyskanie nowych przy mniejszym nakładzie finansowym i energetycznym, ale także sprawi, że szkodliwe substancje nie dostaną się do atmosfery. Niezwykle ważna w tym przypadku jest edukacja ekologiczna. Nie bez powodu koncerny produkujące baterie muszą przeznaczać na nie pewną część swojego dochodu. Przyswojenie niezbędnych informacji i wyrobienie w sobie nawyku segregacji pozwoli zmniejszyć zagrożenie związane z niebezpiecznymi dla środowiska bateriami.

1. https://www.silesen.pl/

Add Comment