Klimat a uprawy

Każdą roślinę cechuje masa indywidualnych czynników i wymagań. Szczególnie istotną kwestią jest klimat, który ma wpływ na niemal każdą uprawę. Dlatego właśnie przed posadzeniem nowych odmian należy zastanowić się czy odnajdą się w naszych warunkach.

Różnorodność klimatyczna to kwestia bardzo ważna jeśli chodzi o wielkość i jakość plonów. Deszcze, zbyt długa susza, czy niespodziewane wichury mogą wpłynąć bardzo niekorzystnie na stan ogrodu lub pola. Jeśli decydujemy się na uprawę zbóż powinniśmy zastanowić się jaki rodzaj najlepiej przyjmie się w danej szerokości geograficznej. Wbrew pozorom to ważna kwestia, ponieważ dobranie nieodpowiedniego gatunku może poskutkować marnymi plonami. Od klimatu zależny jest także sposób uprawy, nad którym także warto się zastanowić.

Bardzo ważne jest nawadnianie, bez którego nie może utrzymać się żadna uprawa w naszych warunkach klimatycznych. Najkorzystniejsze są letnie wody opadowe. Mają one odpowiednią ilość składników odżywczych oraz nie są zbyt szybko wypłukiwane. Dzięki temu są magazynowane dłużej, a co za tym idzie lepiej wykorzystywane. Tradycyjne nawadnianie jest niezastąpione, a jego wpływ na uprawy może okazać się wręcz zbawienny.

Jeśli prowadzimy gospodarstwo powinniśmy nie tylko obserwować zmiany pogodowe. Naszym zadaniem jest również śledzenie zmian długotrwałych, które powtarzają się w ciągu kilku lat. Dzięki temu będziemy mogli dobrać odpowiednie gatunki, których nie zniszczą nieoczekiwane anomalie pogodowe. Przykładem zmiany długotrwałej są cieplejsze zimy, które obserwujemy od kilku lat. Występowanie wiosennych i jesiennych przymrozków również zostaje przesunięte w czasie w porównaniu do kilkudziesięciu lat wstecz. Do zagrożeń można zaliczyć także opady gradu, które nasiliły się w ostatnich latach. Występują nie tylko częściej niż wcześniej, ale są również większe.

Zmiany klimatu mają wpływ nie tylko na rośliny, ale także na zwierzęta. Produkcja zwierzęca może zostać osłabiona przez mniejsze plony, które powodują zmniejszenie pożywienia dla zwierząt. Pogarszanie się stanu pastwisk również jest czynnikiem, który ma negatywny wpływ na jakość mięsa, żywotność zwierząt oraz produkcję.

Nasz klimat wciąż ulega zmianom. Specjaliści szacują, że za kilkadziesiąt lat w Polsce mogą występować temperatury, które teraz obserwujemy we Włoszech czy Hiszpanii. Razem ze wzrostem temperatur i nasilającymi się okresami suszy należy wybierać rośliny, które będą w stanie przetrwać w danych warunkach. Jednak cieplejsze zimy mogą skutkować brakiem pokrywy śnieżnej. Wynikiem takiego zjawiska będzie brak wiosennych powodzi, które również mają negatywny wpływ na jakość upraw.

Wielu zmian klimatycznych po prostu nie da się zaplanować. Jednak obserwacje pomogą wybrać gatunki roślin, które są nieco lepiej przystosowane do warunków środowiska. Powinniśmy nie tylko nauczyć się chronić glebę i odpowiednio ją adaptować, ale także rozsądnie wykorzystywać zasoby wodne, które szczególnie podczas długotrwałych okresów suszy stają się szczególnie cenne.

1. świat-bieliznyerotycznej.pl