Licencjackie

Studia licencjackie cieszą się niesłabnącą popularnością w naszym kraju. Po zmianach w programach nauczania na wyższych uczelniach ten rodzaj studiów stał się podstawowym i obowiązkowym do zdobycia pierwszego stopnia akademickiego. Większość kierunków studiów podzielona została na dwa etapy nauczania: trzyletni licencjacki i dwuletni magisterski. Czy studia licencjackie są dobre? jakie są szanse na zatrudnienie po tego rodzaju studiach? Czy konieczne jest uzupełnianie wykształcenia po studiach licencjackich?

Studia licencjackie prowadzone są na uczelniach typu uniwersytety, akademie, również prywatne uczelnie rozsiane po całej Polsce – zazwyczaj na uczelniach o profilach humanistycznych. kierunki dotyczą najczęściej nauk humanistycznych, których spektrum jest niezwykle szerokie. Studia licencjackie są wybierane zazwyczaj na kierunkach takich jak pedagogika, filologie, zarządzanie i marketing, socjologia, politologia i wiele innych To, co łączy te kierunki to kilka przedmiotów wspólnych – wśród nich filozofia, która jest obowiązkowa dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów. Wśród innych, wspólnych przedmiotów wymieniane jest również wychowanie fizyczne. Zajęcia prowadzone są w grupach. W przypadku studiów filologicznych grupy poszczególnych kierunków mogą mieć zajęcia wspólne, o ile tylko założenia uczelni się zgadzają. Najczęściej są to języki obieralne, historia powszechna etc.

Studia licencjackie zrzeszają osoby, które nie są pewne dalszego toku studiów. Stopień licencjata daje im możliwość odebrania pierwszego dyplomu i ewentualną zmianę kierunku studiów w latach przyszłych. W przypadku takich studentów opracowano tak zwane procesy bolońskie, które pozwalają na stopniowe uzupełnianie różnic programowych i dalszą naukę na wybranym kierunku. Studia licencjackie znaleźć można na większości uczelni w Polsce, w każdym dużym mieście: Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Częstochowie czy Katowicach.

Jak wygląda kwestia zatrudnienia po studiach licencjackich? Absolwenci i posiadacze tytułu licencjackiego często decydują na zakończenie edukacji – często jest to spowodowane sytuacją finansową. Po studiach licencjackich jak najbardziej możliwe jest zdobycie zatrudnienia, niezwykle ważne jest jednak, aby w CV absolwenta znalazły się również liczne praktyki zawodowe, staże podczas studiów – tego typu wpisy wyglądają doskonale w CV i są mile widziane przez każdego pracodawcę.
Studia licencjackie na wydziałach humanistycznych, filologicznych pozwalają na podjęcie pracy w biurach podróży w rolach niekwalifikowanych tłumaczy, osób związanych z redagowaniem tekstów. Praca czeka w biurach podróży, redakcjach gazet oraz wydawnictwach. Kolejnym sposobem na zatrudnienie jest poszukiwanie etatu w biurach związanych z organizowaniem eventów, imprez.

Osoby po studiach licencjackich mogą również doskonale radzić sobie jako samodzielni posiadacze niewielkich firm czy startupów. tego rodzaju rozwiązanie stało się doskonałą alternatywą dla absolwentów poszukujących stałego zatrudnienia na polskim rynku.