Inżynierskie

Studia inżynierskie cieszą się coraz większa popularnością w Polsce. Wynika to z wielu powodów, wśród których najczęściej wymieniane jest wysokie bezrobocie magistrów, chęć zdobycia konkretnych umiejętności technicznych, możliwość szybkiego podjęcia pracy w zawodzie. Studia inżynierskie wydają się więc doskonałym wyjściem z patowej sytuacji, w której znaleźli się młodzi ludzie u progu dorosłego życia. Gdzie studiować? Co studiować? Czy studia inżynierskie są trudniejsze od klasycznych kierunków akademickich? Jak szukać pracy po zakończeniu studiów inżynierskich?

Studia inżynierskie prowadzone są na uczelniach technicznych oraz na politechnikach – czyli uczelniach typowo technicznych. kierunki dotyczą najczęściej nauk ścisłych, budowy maszyn, wysokich technologii, informatyki, grafiki komputerowej i wielu innych. Faktem jest, iż na uczelniach technicznych przeważa męska część studentów, jednak i panie coraz śmielej wybierają tego rodzaju kierunki. Jakich przedmiotów spodziewać się na studiach inżynierskich? Z pewnością klasycznej matematyki na różnorodnych poziomach zaawansowania, ale też rysunku technicznego i wielu innych. Studia inżynierskie obejmują również wiele zajęć praktycznych. W przypadku kierunków takich jak budowa maszyn czy też np. silniki samochodowe polega to na rozłożeniu konkretnych elementów danego urządzenia i zapoznawanie się z jego wnętrznościami oraz sprawdzanie, jak działają poszczególne elementy. Konieczne jest również tworzenie odpowiednich rysunków technicznych, dotyczących nie tylko samej budowy, ale i instalacji elektrycznych.

Studia inżynierskie to doskonały kierunek dla osób zainteresowanych mechaniką, matematyką, przedmiotami ścisłymi. W toku nauczania będą oni mieli możliwość stopniowego poszerzania swoich umiejętności oraz zainteresowań.
Studia inżynierskie znaleźć można na większości uczelni w Polsce, w każdym dużym mieście: Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy Katowicach.

Jak wygląda kwestia zatrudnienia po studiach inżynierskich? Absolwenci i posiadacze tytułu inżynierskiego mogą liczyć na szybkie zatrudnienie już po 3,5 roku studiowania i nadaniu tytułu. najczęściej absolwenci znajdują zatrudnienie w dużych firmach produkcyjnych, gdzie ich wykształcenie techniczne jest wysoce niezbędne. W innych przypadkach wielu inżynierów decyduje się na uzupełnienie swojego wykształcenia o poziom magisterski – oznacza to kolejne 1,5 roku studiów magisterskich. popularnym rozwiązaniem jest wykorzystanie możliwości studiowania zaocznego, kiedy w trakcie tygodnia można poświęcić czas na pracę i zdobywanie doświadczenia.

Studenci studiów inżynierskich obecnie nie mogą narzekać na brak pracy oraz problemy z zatrudnieniem. Obecnie absolwenci studiów inżynierskich są niezwykle pożądani na polskim rynku pracy. Dodatkowo mają oni również możliwość pracowania w zachodnich korporacjach, więc często wyjeżdżają w celach zarobkowych za granicę. Wśród najczęściej wybieranych kierunków wymienia się przede wszystkim Wielką Brytanię, Szwajcarię, Francję czy Włochy.